Pungning | Amar Ela

Pungning

Pungning

Album Tags:
Pungning, Pocha Ojha, Bina Sinha, Dils L.K. Sinha, aakdin te soiney, gume thaile,haribol bhiliya , hey prabhu leyrapa , kongala kongala , kundin braje jorom , sadhu thakur bhubaneswar


   
Song Name Artist Contr. Artist Added By
  (Details)
Aakdin te soineyPochaDils L.K. SinhaBijan Sinha
Gume thaile omonPocha OjhaDils L.K. SinhaBijan Sinha
Haribol bhiliyaPocha OjhaDils L.K. SinhaBijan Sinha
Hey pravhu leyrapaBina SinhaUnknownBijan Sinha
Kongala kongalaBina SinhaDils L.K. SinhaBijan Sinha
Kundin braje joromBina SinhaUnknownBijan Sinha
Sadhu thakur vhuboneswarPocha OjhaDils L.K. SinhaBijan Sinha
Go to previous page

comments powered by Disqus